Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V, R1= 1,5 ôm. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa

By Quinn

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V, R1= 1,5 ôm. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là bao nhiêu?
A. 772J B. 1440J C. 288J D. 1200J
GIÚP TUI GIẢI BÀI NÀY ĐIII!!! GIẢI CHI TIẾT NHA

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận