Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V, R1= 1,5 ôm. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa

By Quinn

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V, R1= 1,5 ôm. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là bao nhiêu?
A. 772J B. 1440J C. 288J D. 1200J
GIÚP TUI GIẢI BÀI NÀY ĐIII!!! GIẢI CHI TIẾT NHA

0 bình luận về “Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=9V, R1= 1,5 ôm. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa”

 1.  

  Giải thích các bước giải: Rtđ=1,5+R2
              Mắc nt: I1=I2=I=$\frac{U}{1,5+R2}$ 
  Ta có: U2=I2.R2
         ⇔6=$\frac{9}{1,5+R2}$ .R2
         ⇔R2=3
  Q=R$I^{2}$ t=1440J

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm