đánh giá va binh luận quyết định của tác giả khi ông băn khoăn lựa chon phương án chữa bệnh trong bài ” vào phủ chúa trịnh ” ai biết làm giúp e với ạ

By Clara

đánh giá va binh luận quyết định của tác giả khi ông băn khoăn lựa chon phương án chữa bệnh trong bài ” vào phủ chúa trịnh ” ai biết làm giúp e với ạ e cần gấp

0 bình luận về “đánh giá va binh luận quyết định của tác giả khi ông băn khoăn lựa chon phương án chữa bệnh trong bài ” vào phủ chúa trịnh ” ai biết làm giúp e với ạ”

  1. -Lúc đầu, ông định chữa bệnh cầm chừng vì sợ nếu có kết quả sẽ bị danh lợi ràng buộc, không về quê được.

    -Về sau quyết dốc lòng thành, tiếp lòng trung, đưa ra phương thuốc chữa bệnh và kiên trì giải thích.

     Kết luận: Thể hiện lương tâm, phẩm chất của người thầy thuốc.

    Nhân vật “tôi” là một thầy thuốc giỏi, nhà nho có nhân cách thanh cao.

    Trả lời

Viết một bình luận