cho mạch điện R3 nt(R2//R1) cho E=6V, r=2ôm,R1=6ôm,R2=12 ôm,R3=4ôm a. tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở b. tính công suất tiêu thụ điện

Photo of author

By Eden

cho mạch điện R3 nt(R2//R1)
cho E=6V, r=2ôm,R1=6ôm,R2=12 ôm,R3=4ôm
a. tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở
b. tính công suất tiêu thụ điện năng trên R3
c. tính công của nguồn sản ra trong 5 phút

0 bình luận về “cho mạch điện R3 nt(R2//R1) cho E=6V, r=2ôm,R1=6ôm,R2=12 ôm,R3=4ôm a. tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở b. tính công suất tiêu thụ điện”

 1. Đáp án:

   a.

  \(\begin{array}{l}
  {I_1} = 0,4A\\
  {I_2} = 0,2A\\
  {I_3} = 0,6A
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  b.\\
  {P_3} = 1,44W\\
  c.\\
  A = 1080J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a.

  \(\begin{array}{l}
  R = {R_3} + \frac{{{R_1} + {R_2}}}{{{R_1}{R_2}}} = 4 + \frac{{6.12}}{{6 + 12}} = 8\Omega \\
  I = {I_3} = \frac{E}{{R + r}} = \frac{6}{{8 + 2}} = 0,6A\\
  {I_1}{R_1} = {I_2}{R_2}\\
  6{I_1} = 12{I_2}\\
  {I_1} + {I_2} = 0,6\\
  {I_1} = 0,4A\\
  {I_2} = 0,2A\\
  b.\\
  {P_3} = {R_3}{I_3}^2 = 4.0,{6^2} = 1,44W\\
  c.\\
  A = EIt = 6.0,6.5.60 = 1080J
  \end{array}\)

Viết một bình luận