Thực hiện phản ứng este hóa 23 gam C2 H5 OH với CH3 COOH dư, với hiệu suất phản ứng đạt 55%. Khối lượng CH3 COOC2 H5 tạo thành là A: 19,8 gam. B:

Photo of author

By Rose

Thực hiện phản ứng este hóa 23 gam C2 H5 OH với CH3 COOH dư, với hiệu suất phản ứng đạt 55%. Khối lượng CH3 COOC2 H5 tạo thành là

A:
19,8 gam.
B:
44 gam.
C:
12,65 gam.
D:
24,2 gam.

0 bình luận về “Thực hiện phản ứng este hóa 23 gam C2 H5 OH với CH3 COOH dư, với hiệu suất phản ứng đạt 55%. Khối lượng CH3 COOC2 H5 tạo thành là A: 19,8 gam. B:”

 1. Đáp án:

  D: 24,2 gam.

  Giải thích các bước giải:

   $CH3COOH+C2H5OH→(t0) CH3COOC2H5+H2O$

       $0,5$                                             $0,5$

  $nC2H5OH=0,5mol$

  $mCH3COOC2H5=0,5.0,55.88=24,2g$

  =>Chọn D

Viết một bình luận