Cho mạnh điện như hình vẽ, các nguồn điện giống nhau: e=5 v, r= 2 ôm, R1= 4 ôm, R2= 6 ôm, R3=12 ôm Tìm eb, rb, I , uAB Giải giúp mình vs

By Parker

Cho mạnh điện như hình vẽ, các nguồn điện giống nhau: e=5 v, r= 2 ôm, R1= 4 ôm, R2= 6 ôm, R3=12 ôm
Tìm eb, rb, I , uAB
Giải giúp mình vs

0 bình luận về “Cho mạnh điện như hình vẽ, các nguồn điện giống nhau: e=5 v, r= 2 ôm, R1= 4 ôm, R2= 6 ôm, R3=12 ôm Tìm eb, rb, I , uAB Giải giúp mình vs”

Viết một bình luận