Hỗn hợp khí X gồm CO và CO2 . Cho hỗn hợp khí X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được 2 gam kết tủMặt khác, nếu cho hỗn hợp khí X

By Melody

Hỗn hợp khí X gồm CO và CO2 . Cho hỗn hợp khí X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được 2 gam kết tủMặt khác, nếu cho hỗn hợp khí X đi qua CuO dư, nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,96 gam một kim loại màu đỏ. Phần trăm theo thể tích của CO trong hỗn hợp X là

A:
57,14%.
B:
54,17%.
C:
42,86%.
D:
46,82%.

0 bình luận về “Hỗn hợp khí X gồm CO và CO2 . Cho hỗn hợp khí X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được 2 gam kết tủMặt khác, nếu cho hỗn hợp khí X”

 1. Đáp án: C

   

  Giải thích các bước giải:

  2g kết tủa là CaCO3 => nCaCO3 = 2/100 = 0,02 (mol)

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

                      0,02       0,02            (mol)

  => VCO2 = 0,02 . 22,4 =0,448 (lít)

  0,96g kim loại màu đỏ là Cu => nCu = 0,96/64 = 0,015(mol)

  CuO + CO → Cu + CO2

            0,015   0,015         (mol)

  VCO = 0,015.22,4=0,336 (lít)

  => Vx = 0,448+ 0,336 = 0,784 (lít)

  => %VCO = (0,336/0,784).100% = 42,86%

      

   

  Trả lời

Viết một bình luận