Cho mình hỏi là quy ước động lực học ák Nếu trong đề có chữ ngta truyền nhiệt là Q>0 or ngta thực hiện công (hay nén) A>0 đúng ko ? Còn ko có chữ đó

Photo of author

By Adalynn

Cho mình hỏi là quy ước động lực học ák
Nếu trong đề có chữ ngta truyền nhiệt là Q>0 or ngta thực hiện công (hay nén) A>0 đúng ko ?
Còn ko có chữ đó là ko vẫn giữ nguyên dấu như cũ ? Cái này em ko biết mn chỉ em với ạ
Thanks
Leave a Comment