viết 1 đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu nêu những hiểu biết của em về bản sắc văn hóa dân tộc

viết 1 đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu ...

Read more

Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A. Cho

Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính ...

Read more

Hòa tan hết một kim loại có hóa trị II vào lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 2,24 lít khí hiđro(đktc) và 13,6g muối. Đó là kim loại gì? b

Hòa tan hết một kim loại có hóa trị II ...

Read more

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U=9V, R1=1,5 ôm. Biết hiệu điên thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trê

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc ...

Read more

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật SƠN TINH Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật THỦY TI

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu trình bày ...

Read more

Em hãy tìm các chi tiết nói về cuộc chia tay của Thủy với các bạn và cô giáo

Em hãy tìm các chi tiết nói về cuộc chia ...

Read more

em không biết làm câu b ý 1 với câu c giúp e với ạ:(( em cảm ơn Có hai địa điểm A và B cách nhau 300m. Khi vật thứ nhất đi qua A với vận tốc 20m/s, c

em không biết làm câu b ý 1 với câu ...

Read more

Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗ

Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và ...

Read more

Khi ô tô đột ngột rẽ phải hoặc trái ,hành khách trên xe bị nghiêng về phía nào ,vì sao ?

Khi ô tô đột ngột rẽ phải hoặc trái ,hành ...

Read more

Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ đại phương Tây như thế nào?

Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ ...

Read more