cho mình hỏi một bài tính năm nhuận lấy số năm chia cho 19 nếu số dư trong các số là 0;3;6;9;11;14;17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận ví dụ : 2017

Photo of author

By Rylee

cho mình hỏi một bài tính năm nhuận
lấy số năm chia cho 19 nếu số dư trong các số là 0;3;6;9;11;14;17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận
ví dụ : 2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3
2017:19=106,1578947 vậy tại sao lại đổi ra được dư 3 giúp mình với ạ 🙁
Viết một bình luận