cho mình hỏi một bài tính năm nhuận lấy số năm chia cho 19 nếu số dư trong các số là 0;3;6;9;11;14;17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận ví dụ : 2017

By Rylee

cho mình hỏi một bài tính năm nhuận
lấy số năm chia cho 19 nếu số dư trong các số là 0;3;6;9;11;14;17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận
ví dụ : 2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3
2017:19=106,1578947 vậy tại sao lại đổi ra được dư 3 giúp mình với ạ 🙁

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận