Cho mình xin 1 slot thôi nhé! Tìm `x` biết `x/1.2+x/2.3+x/3.4+…+x/2020.2021=x`.

Photo of author

By Mary

Cho mình xin 1 slot thôi nhé!
Tìm `x` biết `x/1.2+x/2.3+x/3.4+…+x/2020.2021=x`.
Viết một bình luận