Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB, C là trung điểm OA. Đường thẳng Cx vuông góc với AB cắt nửa đường tròn đã cho tại F. Trên cung BF lấy điểm E (

Photo of author

By Ariana

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB, C là trung điểm OA. Đường thẳng Cx vuông góc với AB cắt nửa đường tròn đã cho tại F. Trên cung BF lấy điểm E ( E khác B và khác F). Gọi D là giao điểm của AE và CF.
a, C/m: Tứ giác BCDE nội tiếp
b, Gọi H là trung điểm của AE. C/m OH//BE.
c, Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại E cắt Cx tại M. C/m: tam giác MED cân tại M.
d, Khi D là trung điểm CF, tính diện tích của tam giác ABE theo R
Giúp mình với, mình cần gấp
Viết một bình luận