Cho phân số x+5/x-4 TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT NHANH LÊN EM CẢM ƠN

Photo of author

By aikhanh

Cho phân số x+5/x-4
TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT
NHANH LÊN EM CẢM ƠN
Viết một bình luận