Cho phương trình `x^2+3x-7=0(1).` Gọi `x_1;x_2` là hai nghiệm của phân biệt của phương trình `(1).` Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu

By Arya

Cho phương trình `x^2+3x-7=0(1).` Gọi `x_1;x_2` là hai nghiệm của phân biệt của phương trình `(1).` Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức `F=x_1^2-3x_2-2013`

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận