Cho phương trình x ² – 2( m+ 3)x -2m ²+ 3m+ 2= 0, với m là tham số. tìm tất cả giá trị của m để phương trình có hai nghiệm là độ dài hai cạnh của hình

Photo of author

By Rylee

Cho phương trình x ² – 2( m+ 3)x -2m ²+ 3m+ 2= 0, với m là tham số. tìm tất cả giá trị của m để phương trình có hai nghiệm là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật có bình phương đường chéo bằng 10.
Viết một bình luận