Cho phương trình x ² -4x +m-4 . Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn : ( x1 – 1 )( x2 ² -3×2 +m-5 ) = – 2

By Madelyn

Cho phương trình x ² -4x +m-4 . Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn : ( x1 – 1 )( x2 ² -3×2 +m-5 ) = – 2

0 bình luận về “Cho phương trình x ² -4x +m-4 . Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn : ( x1 – 1 )( x2 ² -3×2 +m-5 ) = – 2”

 1. Đáp án: $m=5$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  $x^2-4x+m-4=0$

  $\to$Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  $\to\Delta’=(-2)^2-(m-4)>0\to m<8$

  $\to$Phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn 

  $\begin{cases}x_1+x_2=4\\x_1x_2=m-4\end{cases}$

  Do $x_2$ là nghiệm của $x^2-4x+m-4=0$

  $\to x_2^2-4x_2+m-4=0$

  $\to x_2^2-3x_2+m-5=x_2-1$

  $\to (x_1-1)(x_2^2-3x_2+m-5)=-2$

  $\to (x_1-1)(x_2-1)=-2$

  $\to x_1x_2-(x_1+x_2)+1=-2$

  $\to m-4-4+1=-2$

  $\to m=5$

  Trả lời

Viết một bình luận