Cho pt x^2 -2x + m -3=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn x1^2 + 3.×2^2 =4x1x2

By Faith

Cho pt x^2 -2x + m -3=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn x1^2 + 3.×2^2 =4x1x2

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận