Cho pt x^2 – (m + 2)x + 3m – 3 = 0 (1). Tìm m để pt có hai nghiệm phân biệt sao cho x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác có độ dài cạn

Photo of author

By Maria

Cho pt x^2 – (m + 2)x + 3m – 3 = 0 (1). Tìm m để pt có hai nghiệm phân biệt sao cho x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác có độ dài cạnh huyền bằng 5
Viết một bình luận