Cho tam ABC ,D, E lần lượt là trung điểm AB và AC. Trên tia đối tia ED lấy M sao cho EM =ED, trên tia đối tia EB lấy N Sao cho EN=EB a, tam giác AED

By Lyla

Cho tam ABC ,D, E lần lượt là trung điểm AB và AC. Trên tia đối tia ED lấy M sao cho EM =ED, trên tia đối tia EB lấy N Sao cho EN=EB
a, tam giác AED = tam giác CEM
b, M là trung điểm CN
c, DE song song BC và 2DE= BC

0 bình luận về “Cho tam ABC ,D, E lần lượt là trung điểm AB và AC. Trên tia đối tia ED lấy M sao cho EM =ED, trên tia đối tia EB lấy N Sao cho EN=EB a, tam giác AED”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét tam giác ADE và EFC có:

  DE = EF (giả thiết)

  AE = EC (vì E là trung điểm AC)

  AED = FED (đối đỉnh)

  => tam giác ADE = tam giác EFC (cạnh góc cạnh)

  => AD = FC (2 cạnh tương ứng)

  => AE = EC (2 cạnh tương ứng)

  => AC = DF

  => góc A = góc F (2 góc tương ứng)

  Xét tam giác ADC và tam giác FCD có

  CD: cạnh chung

  AD = FC (câu a)

  AC = DF (câu a)

  => tam giác ADC = tam giác FCD (cạnh cạnh cạnh)

  Vậy tam giác ADC = tam giác FCD

  Trả lời
 2. Đáp án:

   a/ Vì E là trung điểm của AC (gt)
  ⇒ AE = EC ( tính chất trung điểm)
  Xét ΔAED và ΔCEM, có
  AE = EC ( chứng minh trên)
  góc AED = góc CEM ( 2 góc đối đỉnh)
  DE = EM (gt)
  ⇒ ΔAED = ΔCEM ( c-g-c)
  b/ xét ΔDEB và ΔNEM, có 
  DE = EM (gt)
  góc DEB = góc NEM (2 góc đối đỉnh)
  BE = EN ( gt)
  ⇒ ΔDEB = ΔNEM (c-g-c)
  ⇒ DB = MN ( 2 cạnh tương ứng)
  Mà DA = DB ( vì D là trung điểm AB); DA = MC ( vì ΔAED = ΔCEM, 2 cạnh tương ứng)
  ⇒ MN = MC 
  ⇒ M là trung điểm của NC

  c/ 

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận