cho tam giác ABC, BD,CE là 2 đg trung tuyến, G là giao điểm. H, K là tr. điểm GB,GC. a, cm: DEHK là hbh b, tam giác ABC có đk gì để DEHK là hcn?

Photo of author

By Emery

cho tam giác ABC, BD,CE là 2 đg trung tuyến, G là giao điểm. H, K là tr. điểm GB,GC.
a, cm: DEHK là hbh
b, tam giác ABC có đk gì để DEHK là hcn?
Leave a Comment