Cho tam giác ABC cân tại A có BH và CK ;à hai đường cao của tam giác. Chứng minh BCHK là hình thang cân.

By Mary

Cho tam giác ABC cân tại A có BH và CK ;à hai đường cao của tam giác. Chứng minh BCHK là hình thang cân.

0 bình luận về “Cho tam giác ABC cân tại A có BH và CK ;à hai đường cao của tam giác. Chứng minh BCHK là hình thang cân.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét tg AKC và tg AHB có:

  góc AKC = góc AHB(=90 độ)

  AC = AB

  góc A chung

  => tg AKC = tg AHB(g.c.g)

  => AK=AH(hai cạnh tương ứng)

  => tg AHK cân tại A

  mà tg ABC cũng cân tại A

  => góc ABC = góc AKH

  mà hai góc ở vị trí đồng vị 

  =>KH//BC

  tứ giác KHBC có KH//BC 

  và góc ABC = góc ACB

  => tứ giác KHBC là hình thang cân

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm