cho tam giác abc có ab=6 ac=8 bc=1. tam giac abc la tam giac gi, so sanh tat ca cac goc cua tam giac

By Amaya

cho tam giác abc có ab=6 ac=8 bc=1. tam giac abc la tam giac gi, so sanh tat ca cac goc cua tam giac

0 bình luận về “cho tam giác abc có ab=6 ac=8 bc=1. tam giac abc la tam giac gi, so sanh tat ca cac goc cua tam giac”

 1. Ta có $BC^2=10^2=100$

  $AB^2+AC^2=6^2+8^2=36+64=100$

  => $BC^2 =AB^2+AC^2$

  Áp dụng  định lý $Pitago$ đảo => tam giác $ABC$ vuông tại $A$

  Vì $AB=6<AC=8<BC=10$

  => $\widehat{ACB}=\widehat{ABC} =\widehat{BAC}$

  (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

  ($BC=10$ mới đúng đề nha)

   

  Trả lời
 2. Ta có:

  $AB+AC=6^2+8^2=36+64=100$

  $BC^2=10^2=100$

  Theo định lí Py-ta-go đảo $\to\Delta ABC$ vuông tại A

  Có:

  $AB<AC<BC(6<8<10)$

  $⇒\widehat{ACB}<\widehat{ABC}<\widehat{BAC}$ (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện)

  Trả lời

Viết một bình luận