cho tam giác ABC có AB=AC.Gọi m là trung diểm cạnh BC a)chứng minh AM vuông góc với BC? b)trên tia dối của tia MA lấy diểm D sao cho MA=MD. chứng tỏ h

By Mackenzie

cho tam giác ABC có AB=AC.Gọi m là trung diểm cạnh BC
a)chứng minh AM vuông góc với BC?
b)trên tia dối của tia MA lấy diểm D sao cho MA=MD.
chứng tỏ hai doạn thẳng AB và CD song song với nhau.

0 bình luận về “cho tam giác ABC có AB=AC.Gọi m là trung diểm cạnh BC a)chứng minh AM vuông góc với BC? b)trên tia dối của tia MA lấy diểm D sao cho MA=MD. chứng tỏ h”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Xét tam giác ABC có : AB = AC 

  ⇒ tam giác ABC cân tại A 

  Xét tam giác ABC cân tại A có : M là trung điểm BC 

  ⇒  AM là đường trung tuyến của tam giác ABC 

  ⇒ AM là đường cao của tam giác ABC 

  suy ra : AM ⊥ BC  ( dpcm )

  b.

  Ta có :+ M là trung điểm BC 

      ⇒ BM = CM 

             + góc AMB = góc DMC ( 2 góc đối đỉnh )

  Xét tam giác ABM và tam giác DCM có:

  + MA = MD (gt)

  + BM = CM ( chứng minh trên )

  + góc AMB = góc DMC ( chứng minh trên )

        Do đó Δ ABM = Δ DCM ( c.g.c)

  ⇒ góc BAM = góc CDM ( 2 góc tương ứng )

  mà góc BAM và góc CDM  ở vị trí so le trong nê suy ra :

          AB // CD (dpcm)

  #xin ctlhn

  # chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. a) ta có AB=AC => ΔABC cân tại A => góc ABC = góc ACB
  có AM là đường trung tuyến đồng thời là đường cao của ΔABC
  => AM vuông góc với BC tại M

  b xét tam giác MAB và tam giác MDC có : 

  MB = MC do M là trung điểm của BC (gt)

  MD = MA (GT)

  góc BMA = góc DMC (Đối đỉnh)

  => tam giác MAB = tam giác MDC (c-g-c)

  , ΔMAB = ΔMDC (cmt)

  => AB = DC (đn)

  và góc BAM = góc MDC (đn) mà 2 góc này slt

  => AB // DC (Đl)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm