Cho tam giác ABC trực tâm H. Trung điểm của BC là H chứng minh a)→ MA. →MH = 1/4 BC^2 b) MH ^2 + MA ^2 = AH^2 + 1/2 BC^2 Làm câu b thôi nha, câu a m

By Madeline

Cho tam giác ABC trực tâm H. Trung điểm của BC là H chứng minh
a)→ MA. →MH = 1/4 BC^2
b) MH ^2 + MA ^2 = AH^2 + 1/2 BC^2
Làm câu b thôi nha, câu a mình giải đc rồi

0 bình luận về “Cho tam giác ABC trực tâm H. Trung điểm của BC là H chứng minh a)→ MA. →MH = 1/4 BC^2 b) MH ^2 + MA ^2 = AH^2 + 1/2 BC^2 Làm câu b thôi nha, câu a m”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  b) Ta có  $\overrightarrow{MH}$ – $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AH}$

  <=> $AH^2 = (\overrightarrow{MH} -\overrightarrow{MA})^2 = MH^2 – 2\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MA} + MA^2$

  <=>$AH^2 + 2\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MA} = MH^2 + MA^2$

  Do $\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MA} = $ $\frac{1}{4}BC^2$  (Câu a)

  => $MH^2 + MA^2 = AH^2 + 2.$$\frac{1}{4}BC^2 = AH^2 + $ $\frac{1}{2}BC^2$ (dpcm) 

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm