Cho tam giác ABC vuông B , có AB= 5 cm , BC= 12cm, trên tia đối của tia BA lấy D , sao cho BD=BA , trên cạnh BC lấy E sao cho BE=4 cm a0 tính Ac b) C

Photo of author

By Quinn

Cho tam giác ABC vuông B , có AB= 5 cm , BC= 12cm, trên tia đối của tia BA lấy D , sao cho BD=BA , trên cạnh BC lấy E sao cho BE=4 cm
a0 tính Ac
b) CM: tam giác EAD cân
c) Tia AE cắt DC tại K . CM: K là trung điểm của DC
d) CM AD< 4. EK GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẢM ƠN Ạ !!!!!!!
Leave a Comment