Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=6cm, AC=8cm a) So sánh góc ABC và góc ACB b)Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH=BA. Vẽ đường thẳng đi qua H vuông góc

Photo of author

By Daisy

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=6cm, AC=8cm
a) So sánh góc ABC và góc ACB
b)Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH=BA. Vẽ đường thẳng đi qua H vuông góc với BC cắt AC tại D
Chứng minh tam giác ABC=HBD, từ đó suy ra BD là tia phân giác của góc ABC
Giup mình với cho 5 sao
Leave a Comment