Cho tam giác ABC vuông tại A(AB

By Quinn

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Cho tam giác ABC vuông tại A(AB AC là đường trung trực của MN ->MC = NC , AM = AN (áp dụng tính chất của đường trung trực ) mà AM = MC nên MC=NC=AM=AN . -> Tứ giác MANC là hình thoi. c , Để hình chữ nhật AEMF là hình vuông thì AE = AF (1) Vì AM=BM và ME vuông góc với AB nên ME là đường trung trực của AB . -> AE = EB (2) Vì tứ giác MANC là hình thoi nên AF=FC (3) Từ (1),(2) và (3) suy ra BE = FC (4) Từ (1) và (4) suy ra : AE + BE = AF + FC hay AB = AC -> Tam giác ABC là tam giác vuông cân . Vậy để tứ giác AEMF là hình vuông thì tam giác ABC là tam giác vuông cân .", "upvoteCount": 0, "dateCreated": "9/25/2021 11:37:32 PM", "url": "https://mtrend.vn/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-co-am-la-dg-trung-tuyen-tu-m-ke-me-vuong-goc-ab-mf-vuong-goc-329/#comment-419206", "author": { "@type": "Person", "url" : "https://mtrend.vn/author/daohoa", "name": "daohoa" } } ] } }

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận