Cho tam giác ABC vuông tại A(AB

By Faith

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Cho tam giác ABC vuông tại A(AB

0 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC),kẻ đường cao AH(H thuộc BC) a)C/m tam giác BHA và tam giác BAC đồng dạng b)C/m AC/HC = BC/AC c)đường phân giác của”

 1. a) Xét hai tam giác vuông BAH và BCA có

  ABC góc chung

  Nên ∆BAH ~ ∆BCA (g.g)

  b) Xét hai tam giác vuông ABC và HAC có

  ACB góc chung

  Do đó ∆ABC ~ ∆HAC (g.g)

  Suy ra AC/CH = BC/AC

  c) Xét hai tam giác vuông BHM và BAD có

  Góc ABM = góc MBH (gt)

  Do đó ∆BHM ~ ∆BAD (g.g)

  Suy ra BM/BD = BH/BA

  Mà BH/BA = BA/BC (câu a)

  Nên BM/BD = BA/BC

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giảia) :xét tam giác BHA VÀ tam giác BAC có 

   B chung

  A=H(=90)

  —.> tam giác BHA đồng dạng với tam giác BAC

  b) Xét ΔBAC và ΔCHA, ta có:
  góc A = góc H (=90°)
  góc C chung
  Do đó ΔBAC đồng dạng ΔCHA.
  Suy ra: AC/HC=BC/AC
  suy ra:AC.AC=HC.BC hay AC^2=HC.BC(đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận