Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB/AC=3/4, đường cao AH=15 cm. Khi đó đọ dài CH=?

Photo of author

By Valentina

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB/AC=3/4, đường cao AH=15 cm. Khi đó đọ dài CH=?
Viết một bình luận