Cho tam giác ABC vuông tại A ,đg cao AH .Biết AC=12cm ,góc ABC=60 độ .Tính độ dài AH

Photo of author

By Josephine

Cho tam giác ABC vuông tại A ,đg cao AH .Biết AC=12cm ,góc ABC=60 độ .Tính độ dài AH
Viết một bình luận