Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D trên cạnh BC vẽ DM vuông góc với AB tại M.DN vuông góc ÁC tại N. a,Tứ giác AMDN là hình gì ?vì sao? b, Tính diện t

Photo of author

By Aubrey

Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D trên cạnh BC vẽ DM vuông góc với AB tại M.DN vuông góc ÁC tại N.
a,Tứ giác AMDN là hình gì ?vì sao?
b, Tính diện tích tứ giác AMDN biết AM=3cm,AD=5cm
c, gọi AH là đường cao của tam giác ABC.tính góc MHN

0 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D trên cạnh BC vẽ DM vuông góc với AB tại M.DN vuông góc ÁC tại N. a,Tứ giác AMDN là hình gì ?vì sao? b, Tính diện t”

 1. Giải thích các bước giải:
  a) Vì DM ⊥ AB, DN ⊥ AC, AB ⊥ AC
  ⇒ Tứ giác AMDN là hình chữ nhật 

  b) Do AM = 3 cm và AD = 5cm 
  ⇒ MD = AM=3,AD=5\rightarrow MD=\sqrt{AD^2-AM^2}=4
  ⇒ $S_{AMDN}$ = AM . DM = 12

  c) Gọi AD∩MN=E

  E là trung điểm AD, MN

  Mà 

   vuông tại H 

Viết một bình luận