Cho tam giác đều abc có đường cao ah trên tia đối của tia cb lấy điểm d sao cho cd=cb vẽ đường cao ce của tam giác acd tia đối của tia ha và tia đối c

Photo of author

By Nevaeh

Cho tam giác đều abc có đường cao ah trên tia đối của tia cb lấy điểm d sao cho cd=cb vẽ đường cao ce của tam giác acd tia đối của tia ha và tia đối của tia ce cắt nhau tại f
a, cm ae=de
b, tam giác abd vuông tại a
c, tam giác acf là tam giác cân
d, c là trọng tâm tam giác acd
Thêm hình vẽ nhé giúp mìn vơi
Leave a Comment