Cho tam giác MNP , lấy I là trung điểm MP , K nằm trên MN.Biết :IM=2cm ,IK=5cm ,PN= 10cm.CM IK // PN

By Margaret

Cho tam giác MNP , lấy I là trung điểm MP , K nằm trên MN.Biết :IM=2cm ,IK=5cm ,PN= 10cm.CM IK // PN

0 bình luận về “Cho tam giác MNP , lấy I là trung điểm MP , K nằm trên MN.Biết :IM=2cm ,IK=5cm ,PN= 10cm.CM IK // PN”

 1. Ta có:

  $\frac{MI}{MB}$ = $\frac{KI}{NP}$  ($\frac{2}{4}$ = $\frac{5}{10}$ = $\frac{1}{2}$ )

  ⇒ $IK//PN$ (Định lí $Thales$ đảo)

  Xin hay nhất !

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm