Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích S. CMR: 2S ≤ BD. (AD + BC)

By Autumn

Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích S. CMR: 2S ≤ BD. (AD + BC)

0 bình luận về “Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích S. CMR: 2S ≤ BD. (AD + BC)”

 1. trong tứ giác ABCD. Gọi S là diện tích 

   2.SBOCOC.OB. Dấu “=” xảy ra <=> OC vuông góc với OB

   OC.OBOC2+OB22 . Dấu “=” xảy ra <=> OC=OB

  Suy ra 2.SBOCOC2+OB22 . Dấu “=” xảy ra <=> ΔBOC vuông cân tại O

  Tương tự với các tam giác AOB; AOD; DOC.

  Vậy dấu “=” xảy ra <=> Tứ giác ABCD là hình vuông và O là tâm của hình vuông này.

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận