Chu vi 1 hình vuông là 16 cm. Hỏi diện tích hình vuông đó

Photo of author

By Natalia

Chu vi 1 hình vuông là 16 cm. Hỏi diện tích hình vuông đó
Viết một bình luận