Chu vi 1 hình vuông là 36 cm. Hỏi diện tích hình vuông đó

Photo of author

By Aubrey

Chu vi 1 hình vuông là 36 cm. Hỏi diện tích hình vuông đó
Viết một bình luận