Chứng minh (2n + 5 ) ^2 – 25 chia hết cho 4

Photo of author

By Brielle

Chứng minh (2n + 5 ) ^2 – 25 chia hết cho 4

0 bình luận về “Chứng minh (2n + 5 ) ^2 – 25 chia hết cho 4”

Viết một bình luận