chứng minh đúng đắn của câu tục ngữ ” một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao”

Photo of author

By Katherine

chứng minh đúng đắn của câu tục ngữ
” một cây làm chẳng lên non
ba cây chụm lại lên hòn núi cao”
Leave a Comment