Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố sau. + Số giờ nắng:…………………………………………………………………. + Nhiệt độ trung bình:…………

By Maria

Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố sau.
+ Số giờ nắng:………………………………………………………………….
+ Nhiệt độ trung bình:……………………………………………………………
+ Hướng gió: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Lượng mưa và độ ẩm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận