Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố sau. + Số giờ nắng:…………………………………………………………………. + Nhiệt độ trung bình:…………

Photo of author

By Maria

Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố sau.
+ Số giờ nắng:………………………………………………………………….
+ Nhiệt độ trung bình:……………………………………………………………
+ Hướng gió: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Lượng mưa và độ ẩm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Leave a Comment