11. Trong giờ sinh hoạt, bạn A lớp trưởng có ý kiến phê bình bạn B thường xuyên mất trật tự trong giờ học gây ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Là bạn th

Photo of author

By Valentina

11. Trong giờ sinh hoạt, bạn A lớp trưởng có ý kiến phê bình bạn B thường xuyên mất trật tự trong giờ học gây ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Là bạn thân của B, bạn C đã phản đối gay gắt và nói xấu A nên bị bạn A đã chặn đường đánh. Chứng kiến sự việc bạn D đã báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Những học sinh nào sau đây đã vi phạm kỉ luật?
A: Bạn A, B và bạn D.
B: Bạn A và bạn D.
C: Bạn A, B và bạn C.
D: Bạn D và bạn C.
12. Chị B cùng bạn học phổ thông về thăm lại trường cũ và tri ân thầy cô vào mỗi khi dịp lễ tết. Chị B và các bạn thể hiện phẩm chất nào dưới đây?
A: Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.
B: Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
C: Tôn thờ chủ nghĩa cá nhân.
D: Xây dựng trường học thân thiện.
13. Bạn Y cùng các bạn học sinh lớp 9A bàn bạc và thống nhất thành lập “Biệt đội giải cứu thức ăn”. Sau các buổi học, cả nhóm lại đến các nhà hàng xin phần thức ăn còn lại rồi đóng gói cẩn thận để mang vào các bệnh viện phát miễn phí cho những bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn. Việc làm của bạn Y đã thực hiện nội dung nào sau đây của đức tính năng động, sáng tạo?
A: Chủ động và tích cực.
B: Phụ thuộc vào hoàn cảnh.
C: Từ chối sự giúp đỡ.
D: Làm việc theo cảm tính.
14. Bà B biết chị A được thừa kế 100 triệu đồng nên rủ chị chung vốn cho vay nặng lãi nhưng chị A từ chối và dùng số tiền trên để giúp dỡ người nghèo. Việc làm của chị A đã thể hiện đức tính nào sau đây?
A: Cần kiệm.
B:Liêm khiết.
C:Tự chủ.
D:Lễ độ.
15. Công dân không tuân thủ nguyên tắc hợp tác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:Cưỡng chế qua trung gian.
B:Từ chối quyền thừa kế.
C:Hai bên cùng có lợi.
D:Kê khai tài sản riêng.
16. Công dân thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:Phản bác quan điểm trái chiều.
B:Gìn giữ các làn điệu dân ca.
C:Lên án chính quyền sở tại.
D:Sao chép tài liệu ngoài luồng.
17. Trường A thực hiện chương trình liên kết quốc tế nhằm nâng cao trình độ cho sinh viên là thể hiện quan hệ nào sau đây?
A:Đối đầu.
B:Hữu nghị.
C:Phụ thuộc.
D:Đơn phương.
18. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mỗi người lao động phải
A:tích cực nâng cao tay nghề.
B:triệt tiêu các loại cạnh tranh.
C:chia đều nguồn quỹ phúc lợi.
D:xóa bỏ hiện tượng độc quyền.
19. Tích cực nâng cao tay nghề là một trong những yêu cầu để người lao động
A:thuần túy sử dụng trí tuệ nhân tạo.
B:làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
C:triệt tiêu loại hình cạnh tranh.
D:đào thải lao động thủ công.
20. Những quy định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu mọi thành viên phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất, hiệu quả trong công việc gọi là
A:tập tục.
B:năng động.
C:tự chủ.
D:kỉ luật.
21. Dù sức khỏe yếu, nhưng bạn M luôn tích cực tham gia mọi hoạt động tập thể do trường, lớp tổ chức. Bạn M đã thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?
A: Công khai minh bạch.
B: Chí công vô tư.
C: Cần, kiệm, liêm, chính.
D:Thực hành tiết kiệm.
22. Trong quan hệ hữu nghị với các dân tộc trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta luôn
A: tranh thủ mọi sự ủng hộ.
B: đề cao lợi ích dân tộc.
C: né tránh đàm phán, thỏa thuận.
D:coi trọng nhu cầu cá nhân.
23. Các cá nhân cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là
A: dân chủ.
B: hợp tác.
C: kỉ luật.
D: trung lập.
24. Các bạn B, C, D, T được cô giáo phân công chuẩn bị bài thuyết trình. Thấy C vất vả chăm bà ngoại ốm tại bệnh viện, D đã đề nghị làm giúp C toàn bộ công việc và được C đồng ý. Sau khi T tung tin C lợi dụng bạn trên mạng xã hội, B đã nhiều lần chia sẻ bài viết của T khiến C rất buồn. Những bạn nào sau đây thực hiện chưa đúng nội dung hợp tác?
A:Bạn B, bạn D và bạn T.
B:Bạn C, bạn T và bạn D.
C:Bạn C và bạn T.
D:Bạn B và bạn D.
25. Các quốc gia hợp tác với nhau là một xu thế tất yếu, vì thế giới đang đứng trước
A:tiến hành việc phân chia lại các lãnh thổ.
B:đặt ra mục tiêu xóa bỏ biên giới quốc gia.
C:những vấn đề mang tính toàn cầu.
D:cần thống nhất một thị trường chung duy nhất.
Leave a Comment