chứng minh rằng A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^120 chia hết cho 21

Photo of author

By Parker

chứng minh rằng A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^120 chia hết cho 21

0 bình luận về “chứng minh rằng A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^120 chia hết cho 21”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `A=2+2^2+2^3+2^4+…+2^120`

  `=(2+2^3+2^5)+(2^2+2^4+2^6)+….+(2^115+2^117+2^119)+(2^116+2^118+2^120)`

  `=2(1+2^2+2^4)+2^2(1+2^2+2^4)+….+2^115(1+2^2+2^4)+2^116(1+2^2+2^4)`

  `=2.21+2^2 .21+….+2^115 .2+2^116 .21`

  `=21(2+2^2+…+2^115+2^116) \vdots 21`

  →`A \vdots 21`

  →`Đpcm`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sủa lại đề là chia hết cho 31 bạn nhé

  A = 2+2^2+2^3+2^4+…+2^120

  = (2+2^2+2^3+2^4+2^5)+(2^6+2^7+2^8+2^9+2^10)+…+(2^116+2^117+2^118+2^119+2^120)

  = 2(1+2+2^2+2^3+2^4)+2^6(1+2+2^2+2^3+2^4)+…+2^116(1+2+2^2+2^3+2^4)

  = 2×31+2^6×31+…+2^116×31

  = 31(2+2^6+…+2^116)

  Vậy A chia hết cho 31

Viết một bình luận