Chứng minh rằng đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi châu Âu Lưu ý : là toàn thế giới không phải riêng Châu âu

Photo of author

By Aaliyah

Chứng minh rằng đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi châu Âu
Lưu ý : là toàn thế giới không phải riêng Châu âu và latinh ạ
Mong mn giúp mai e ktra r
09/09/2019

0 bình luận về “Chứng minh rằng đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi châu Âu Lưu ý : là toàn thế giới không phải riêng Châu âu”

  1. Sự các lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện ở thắng lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nước châu Âu và Mĩ Latinh.

    – Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ở Pháp, sau đó cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu.

    – Năm 1848 – 1849, cách mạng tư sản ở nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ở Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.

    – Năm 1859 – 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a; Năm 1864 – 1871 hoàn thành thống nhất nước Đức; Năm 1861 cải cách nông nô ở Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.

    – Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

Viết một bình luận