Chứng minh rằng với mọi n thì phân số $\frac{7n + 4}{5n + 3}$ là phân số tối giản

Photo of author

By Jade

Chứng minh rằng với mọi n thì phân số $\frac{7n + 4}{5n + 3}$ là phân số tối giản
Viết một bình luận