Chứng tỏ rằng ( 1-1/3 )(1-1/6)(1-1/15)…(1-1/253) < 2/5 Nhanh, chính xác, chi tiết nhé, k sao trên mạng

Photo of author

By Nevaeh

Chứng tỏ rằng ( 1-1/3 )(1-1/6)(1-1/15)…(1-1/253) < 2/5 Nhanh, chính xác, chi tiết nhé, k sao trên mạng
Viết một bình luận