Chứng tỏ rằng 12n+1/ 30n+2 là phân số tối giản (n ∈ N). HELP MÌNH !!! PLEASE !!! (dấu “/” là phần các bạn nhé) Đây là phân số !!!

Photo of author

By Kaylee

Chứng tỏ rằng
12n+1/ 30n+2 là phân số tối giản (n ∈ N).
HELP MÌNH !!! PLEASE !!!
(dấu “/” là phần các bạn nhé) Đây là phân số !!!

0 bình luận về “Chứng tỏ rằng 12n+1/ 30n+2 là phân số tối giản (n ∈ N). HELP MÌNH !!! PLEASE !!! (dấu “/” là phần các bạn nhé) Đây là phân số !!!”

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải :

   Ta chứng minh phân số này có tử và mẫu là  hai số nguyên tố cùng nhau .

   Gọi `d`  là ước chung của `\frac{12n + 1}{30n + 2}`

  Ta có :

  `5(12n + 1 ) – 2(30n + 2 ) = 1 vdots d`

   Vậy ` d = 1`  nên `12n + 1 ` nguyên tố cùng nhau.

  ⇒ `\frac{12n + 1}{30n + 2}` là phân số tối giản

 2. Gọi d là (12n + 1;30n + 2)

  12n + 1 d ⇒ 5(12n + 1) ⋮ d

  30n + 2 ⋮ d ⇒ 2(30n + 2) ⋮ d

  ⇔ (60n + 5) – (60n + 4) ⋮ d

  ⇔ 60n + 5 – 60n – 4 ⋮ d

  ⇔ 1 ⋮ d

  ⇔ d = 1

  Vậy 12n + 1 và 30n + 3 nguyên tố cùng nhau. Do đó 12n + 1/30n + 2 là phân số tối giản.  

   

Viết một bình luận