Chứng tỏ rằng 12n+1/30n+2 là phân số tối giản (nEN) Mọi người ơi giúp mình với ạ

By Amaya

Chứng tỏ rằng 12n+1/30n+2 là phân số tối giản (nEN)
Mọi người ơi giúp mình với ạ
Viết một bình luận