chuyên gia giúp em với Nêu ý nghĩ của việc làm cỏ, sục đất, xới đất quanh gốc cây?

By Melanie

chuyên gia giúp em với
Nêu ý nghĩ của việc làm cỏ, sục đất, xới đất quanh gốc cây?

0 bình luận về “chuyên gia giúp em với Nêu ý nghĩ của việc làm cỏ, sục đất, xới đất quanh gốc cây?”

 1. Đáp án:

  – Ý nghĩa của việc:

  + Làm cỏ để loại bỏ các tác nhân cạnh tranh với cây trồng vì cỏ có sức sống cao sẽ cạnh tranh chất dinh dưỡng, ánh sáng với cây làm mất năng suất của cây

  + Sục đất, xới đất quanh gốc nhằm mục đích làm cho đất tơi xốp và thoáng khí giúp cho quá trình hấp thụ chất khoáng và oxi của rễ tốt hơn 

  Trả lời
 2. Đáp án:

   Làm cỏ lúa: để loại bỏ tác nhân cạnh tranh với cây lúa.Cỏ có sức sống cao cạnh tranh chất dinh dưỡng, ánh sáng làm mất năng suất của cây lúa

   Sục bùn hoặc sới đất quanh gốc cây: làm cho đất tơi xốp và thoáng khí giúp cho quá trình hấp thụ khoáng và oxi tốt hơn. Khi rễ nhận được nhiều oxi thì quá trình hô hấp ở rễ diễn ra mạnh tạo áp suất thẩm thấu cho quá trình thu nhận khoáng

  Trả lời

Viết một bình luận