Có 1 cái rỗ chứa 8 trái táo.Bác Hường cho bạn Mai 2/4 trái.Bác tiếp tục cho bạn Lan 1/2 trái còn lại.Tính số táo bác còn

Photo of author

By Ariana

Có 1 cái rỗ chứa 8 trái táo.Bác Hường cho bạn Mai 2/4 trái.Bác tiếp tục cho bạn Lan 1/2 trái còn lại.Tính số táo bác còn
Viết một bình luận