Có 1 công việc mà Hoàng làm một mình thì sau 10 giờ sẽ xong việc , Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó . Hỏi nếu cả hai người cùng làm th

By Nevaeh

Có 1 công việc mà Hoàng làm một mình thì sau 10 giờ sẽ xong việc , Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó . Hỏi nếu cả hai người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong việc này ?

0 bình luận về “Có 1 công việc mà Hoàng làm một mình thì sau 10 giờ sẽ xong việc , Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó . Hỏi nếu cả hai người cùng làm th”

 1. Một giờ Hoàng làm được :

  1 : 10 = `1/10` ( công việc )

  Một giờ Minh làm được :

  1 : 15 = `1/15` ( công việc )

  Một giờ cả Hoàng và Minh làm được :

  `1/10` + `1/15` = `1/6` ( công việc )

  Minh và Hoàng cùng làm thì sau số thời gian sẽ xong là :

  1 : `1/6` = 6 ( giờ )

                Đáp số : 6 giờ

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  Trả lời
 2. Trong 1 giờ, Hoàng làm xong số công việc là: 

  `1  :10 = 1/10` (công việc)

  Trong 1 giờ, Minh làm xong số công việc là: 

  `1 : 15 = 1/15` (công việc)

  Trong 1 giờ, hai bạn làm xong số công việc là: 

  `1/10 + 1/15 = 1/6` (công việc)

  Hai người làm mất số giờ là: 

  `1 : 1/6 = 6` (giờ)

  Đáp số: `6` giờ

  (Chúc bạn học tốt)

   

  Trả lời

Viết một bình luận