có 2 đường thẳng cắt nhau sẽ có góc bẹt thế thì sẽ có 6 góc xung quanh giao điểm chứ ạ sao thầy cô mình bảo 4 góc ạ giải thích chi tiết từng bước giải

Photo of author

By Harper

có 2 đường thẳng cắt nhau sẽ có góc bẹt thế thì sẽ có 6 góc xung quanh giao điểm chứ ạ sao thầy cô mình bảo 4 góc ạ
giải thích chi tiết từng bước giải
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với
Leave a Comment