Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian

By Amara

Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian thì cả ba xe cùng gặp nhau ở một điểm C trên đường đi. Biết rằng xe 3 đến trước xe 1 là 1h. Hỏi xe 2 đến trước xe 1 bao lâu? Biết vận tốc mỗi xe không đổi trên cả đường đi.

0 bình luận về “Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian”

 1. Xe 3 xuất phát muộn hơn xe 1 hai giờ rưỡi, đến sớm hơn xe một 1h.

  Hai xe gặp nhau tại C.

  Trên đoạn AC, xe 3 đi nhanh hơn xe một 2,5h. Trên đoạn CB, xe 3 đi nhanh hơn xe một 1h —> AC = 2,5CB.

  Xe 2 xuất phát muộn hơn xe một 2h.

  Hai xe gặp nhau tại C.

  Trên đoạn AC, xe 2 đi nhanh hơn xe một 2h thì trên đoạn đường CB = 1/5AC nó sẽ đi nhanh hơn xe một một khoảng 2/2,5 = 0,8h.

  Đáp số là xe 2 tới trước 48 phút.

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Ta thấy: xe 3 xuất phát sớm hơn xe 1: 2,5 h

  xe 3 về đích trước xe 1: 1h

  3 xe cùng cđ đều, cùng gặp nhau tại 1 điểm, nên ta có thể lấy vận tốc xe 1 làm mốc.

  xe 2 xuất phát sớm 2 xe 1: 2h

  => xe 2 về đích trước xe 1: 2.(1\2,5)=0,8 h= 48 phút

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm